Drone Inspectie besloten ruimten

Visuele inspectie zonder betreding

De veiligheidseisen met betrekking tot het werken in besloten ruimten nemen als maar toe, terwijl steeds meer objecten visueel inwendig geïnspecteerd moeten worden. Een dilemma of een kans?  

Risicovolle activiteiten

Werken in besloten ruimten brengt specifieke risico’s voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers met zich mee. Er is kans op dodelijke ongevallen, verwondingen en ongelukken met blijvende invaliditeit tot gevolg. Bovendien is hulpverlening in besloten ruimten vaak moeilijk. Het werken in besloten ruimten moet daarom worden gezien als een zeer risicovolle activiteit en vraagt dan ook een gedegen en vaak langdurige, kostbare voorbereiding en uitvoering.

Dit betekend dat er steeds meer gezocht wordt naar goede alternatieven voor het betreden van besloten ruimten. Daar waar het gaat om inwendige visuele inspectie is de inzet van de Elios 2 Indoor Drone de ultieme oplossing. Zonder daarbij consessies te doen aan de (beeld)kwaliteit, want met de 4k video en foto’s is inspecteren een feestje.

Kanaal1
Voeg
Klep1
Klep2
Draaipunt
Corrosie2
Dilatatievoeg1
Dilatatievoeg2
Dilatatievoeg3
Dilatatievoeg5
Kelder
Elios2-1
Kanaal1
Voeg
Klep1
Klep2
Draaipunt
Corrosie2
Dilatatievoeg1
Dilatatievoeg2
Dilatatievoeg3
Dilatatievoeg5
Kelder
Pilot2
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Veiliger, sneller en goedkoper

Door de inzet van een Drone voorkom je het installeren van steigers, voer je de inspectie sneller en veiliger uit en betrek je minder mensen bij het inspectieproces. Daarbij is de asset weer sneller beschikbaar voor productie.

In deze casus hebben wij de Elios 2 ingezet voor de inspectie van een pompleiding van een gemaal en een filtraat afvoerkanaal op een innamepunt en voorzuiveringslocatie van een drinkwaterbedrijf.

Heeft u binnenkort en betreding die wellicht veiliger kan met een Drone? Eyesight RVI kan u helpen, neem vandaag nog contact met ons op.

Interesse in andere cases?