Chemie & Petrochemie

Group 11 Copy

Chemie & Petrochemie

De op één na grootste sector in Nederland waar maximale veiligheid, betrouwbaar- en beschikbaarheid leidend is. Permanente monitoring, frequent onderhoud en (camera)inspecties houden de procesinstallaties draaiende en voorkomen onveilige situaties, schade of stilstand. Is Eyesight ook uw RVI-partner?

Economisch relevant

De Chemie en Petrochemische industrie is een onmisbaar onderdeel van de Nederlandse economie en samenleving. Doordat er heel veel grondstoffen en producten zijn die hun oorsprong vinden in de chemische en petrochemische industrie is deze sector de op één na grootste in Nederland.

In verschillende processtappen zoals kraken, condensatie of distillatie worden uit de grondstoffen, onder wisselende druk- en temperatuurcondities de betreffende tussen- of eindproducten gefabriceerd. Dit stelt hoge eisen aan de procesinstallaties. Niet alleen vanuit betrouwbaarheid en beschikbaarheid maar ook vanuit veiligheid voor mens en milieu. Daarom worden de installaties permanent gemonitord en met vaste frequentie geïnspecteerd en onderhouden tijdens de zogenaamde Turn-Around (TAR’s).

Maximale veiligheid, betrouwbaar- en beschikbaarheid

De materialen in de installaties zijn zwaar onderhevig aan slijtage. Corrosie, erosie en cavitatie zijn natuurlijk fenomenen die leiden tot ongewenste aantasting van de materialen.

De inzet van camera’s in ad-hoc situaties, of voor of tijdens de onderhoudstop, brengt deze fenomenen duidelijk in beeld en maakt het mogelijk om tijdig reparatie of vervanging van vaak exotische materialen te organiseren.

We leveren assetmanagement-informatie waarmee u onveilige situaties, onnodige schade of stilstand en daarmee gepaard gaande kosten kunt voorkomen. 

Van alle markten thuis

Eyesight is uw RVI-partner in het efficiënt, duurzaam maar bovenal veilig beschikbaar houden van uw bedrijfskritische assets. We beschikken over een brede range aan camerasystemen, robots en drones, voor zowel boven als onder water en zowel ATEX als Non-ATEX.

Business cases

Interesse in andere cases?