Voeding & Dranken

Group 10

Kwaliteit
beheersing

Kwaliteitsbeheersing over de gehele keten wordt steeds belangrijker in deze sector. Wet- en regelgeving rondom product- en ketenaansprakelijkheid vereisen de beheersing van het volledige proces van ontwerp, realisatie, instandhouding en productie. Wat kan Eyesight RVI hierin betekenen?

Toenemende eisen aangaande voedselveiligheid en productaansprakelijkheid en met betrekking tot houdbaarheid en traceerbaarheid, noodzaakt de voedingsmiddelen branche de kwaliteit van de voedingsmiddelen keten op het hoogst haalbare en beheersbare hygiëne niveau te brengen en te houden.

Laskwaliteit waarborging

Volgens de machinerichtlijn moeten productie-installaties voor de levensmiddelenindustrie zo ontworpen en gebouwd zijn dat infectie-, ziekte- en besmettingsgevaar voor de consument wordt voorkomen. Daarom moeten de installaties voldoen aan hygiënische ontwerpvoorschriften.

Een van die voorschriften beschrijft de beheersing van de algehele laskwaliteit. Gezien het aantal lassen in een voedingsmiddeleninstallatie is het vanzelfsprekend dat de las een potentieel hygiënerisico vormt. Als je tijdens de fabricage de kwaliteit van de las niet volledig beheerst, wordt het opsporen van de bron van een microbiologische besmetting later, als het zoeken naar een speld in een hooiberg.

Niet alleen tijdens nieuwbouw maar ook gedurende de operationele fase, wanneer modificaties worden uitgevoerd, is aandacht voor de laskwaliteit essentieel. Er wordt namelijk gesleuteld aan een gevalideerde productieomgeving. Zeker op deze risicovolle momenten is het van belang dat het laswerk, vaak oud op nieuw, beheersbaar en gecontroleerd wordt uitgevoerd.

Onafhankelijke inwendige laskwaliteit waarborging, door middel van camera-inspectie, is hierbij al jaren het antwoord. Dagelijks werk voor de gekwalificeerde en gecertificeerde inspecteurs van Eyesight RVI. Met moderne apparatuur en effectieve rapportagesoftware verschaffen ze in een oogwenk inzicht in de toestand van uw kritische assets.

Normen, standards en richtlijnen

Toetsing vindt plaats aan de hand van bijvoorbeeld AWS D18, EHEDG DOC.35 en 54, of bedrijfsspecifieke normen die Eyesight RVI voor u opstelt, dan wel reviewed op toepasbaarheid.

Zo ontstaat een installatie die voldoet aan de gestelde kwaliteit- en hygiëne-eisen en waar achteraf nooit meer vragen over gesteld hoeven te worden. Mocht er onverhoopt toch een besmetting plaatsvinden, dan kunnen de camera’s ook ingezet worden voor brononderzoek.

Business cases

Interesse in andere cases?