Farma & Biotech

Group 11 Copy

Contamination
control

Een Controlled Environment, cleanroom of containment, zijn ruimtes en complexe installaties die direct in verbinding staan met het primaire proces. Laskwaliteit- en daarmee besmettingsbeheersing is hier dan ook van levensbelang. Wat kan Eyesight RVI daarin bijdragen?

Een Controlled Environment, of cleanroom, is steeds vaker een essentieel onderdeel van het bedrijfsproces van marktsectoren, zoals farma, biotech, research, healthcare en hightech. Een cleanroom is een zeer zuivere werkomgeving, ontworpen en gebouwd om contaminatie aan het productieproces of aan het onderzoek dat in die omgeving plaatsvind, te beperken of indien mogelijk uit te sluiten. Laskwaliteit- en daarmee besmettingsbeheersing is hier van levensbelang.

Gevalideerd laswerk

Het betreft hier ruimtes en complexe installaties die direct in relatie staan tot het primaire proces en waarbij besmettingsbeheersing, contamination control, cruciaal is. Een omgeving, met z’n hoogwaardige materialen en vele lasverbindingen, waarin lasinspectie als onderdeel van de validatie al jaren dé standaard is.

De meest voorkomende standaard in deze sectoren, de ASME-BPE hoofdstuk 5 part Material Joining, schrijft, niet voor niets, een minimum visueel inspectie percentage van 20% voor. Uiteraard geldt dit niet alleen voor de piping maar ook voor de procesinstallatie.

Onafhankelijk en compliant

Eyesight RVI, haar gekwalificeerde en gecertificeerde inspecteurs, moderne apparatuur en effectieve rapportagesoftware is volledig onafhankelijk en “compliant”. We zijn bekend met en toetsen aan nationale en internationaal geldende normen of bedrijfsspecifieke standaarden. Hiermee ondersteunen we opdrachtgevers in hun compliance behoefte en verschaffen we inzicht in de kwaliteit van hun kritische assets.

Niet alleen tijdens nieuwbouw maar ook gedurende de operationele fase, wanneer onderhoud dan wel modificaties worden uitgevoerd is borging van de laskwaliteit essentieel. Er wordt namelijk ingegrepen in een gevalideerde productieomgeving. Juist op deze risicovolle momenten is het van groot belang dat het laswerk, soms oud op nieuw, beheers- en valideerbaar wordt uitgevoerd.

Daarnaast hebben we oog voor de continuïteit van het kritische productieproces van klanten, ook tijdens onze werkzaamheden.

Business cases

Interesse in andere cases?