Brandbeveiliging

Group 11 Copy

Inwendige staat sprinklerinstallatie

Een Sprinklerinstallatie is een vast aangebrachte brandblusinstallatie om een beginnende brand te detecteren, te signaleren en te beheersen dan wel te blussen. Maar is hij wel in staat om direct de prestatie te leveren waarvoor hij is aangelegd? Wat kan Eyesight RVI hierin betekenen?

Een sprinklerinstallatie heeft uiteraard onderhoud nodig. Preventief onderhoud is bedoeld om de sprinklerinstallatie in ‘nominale’ staat te houden.

In september 2017 verscheen de eerste versie van Technisch Bulletin 80, “beheer en onderhoud van sprinklerinstallaties” (TB80). 

Technisch Bulletin 80

De TB80 is een universeel onderhoudsvoorschrift waarin het aspect beheer een belangrijke plaats inneemt. De eigenaar van de installatie is verantwoordelijk voor de brandveiligheid van een gebouw en de werking van de installatie op het moment dat dit nodig is. Dat geldt dus ook voor het onderhoud én beheer van de sprinklerinstallatie. Indien er sprake is van een huurder kan de eigenaar de verantwoordelijkheid delegeren aan de huurder.

Een verplicht onderdeel binnen de TB80 is visueel inwendig leidingonderzoek. Op het moment dat de sprinklerinstallatie 15 jaar oud is, dient dit inwendige onderzoek plaats te vinden. In principe geldt dit voor elke Alarmklep of sectie, nat of droog!

Verplicht visueel leidingonderzoek

Het inwendig onderzoek van de blusinstallatie heeft als doel, te signaleren of het correct functioneren van de blusinstallatie, op dit moment of in de nabije toekomst, bedreigd wordt. Onder een bedreiging wordt verstaan; een geheel of gedeeltelijke verstopping van het leidingnet, dan wel de kans op een lekkage. Middels een indicatief onderzoek, een steekproef, wordt vastgesteld of er sprake kan zijn van een bedreiging. Hiervoor wordt er, met behulp van camera’s, op diverse representatieve en risicovolle plekken in de installatie inwendig visueel onderzoek gedaan. Het betreft de alarmklep, de hoofd-, verdeel-, en sprinklerleidingen en worden er 5 sprinklerkopjes uitgenomen voor inspectie.

Op basis van de TB80 is visueel inwendig leidingonderzoek verplicht, echter in onze ogen nog wel voor verbetering vatbaar. Zo worden er bijvoorbeeld geen vakinhoudelijke eisen gesteld aan de leidingonderzoeker. Terwijl visueel onderzoek vanuit het NDO vak een gecertificeerde methodiek is (VT). Ook worden er op basis van enkel visueel onderzoek bepaling van de lange termijn onderhoudskosten en restlevensduur uitspraken verwacht cq. gedaan. Kortom, ontwikkelingen en vraagstukken in een sector waar EyesightRVI, met ruim 25 jaar inspectie ervaring, een waardevolle partner blijkt.

Business cases

Interesse in andere cases?