Energie

Group 10

Een sterk veranderend energie landschap

De noodzakelijke energietransitie biedt veel nieuwe kansen. Honderden gigawatts aan boilers moeten worden vervangen om over te stappen op fossielvrije productieprocessen. In de tussentijd moeten de huidige assets elke dag veilig en efficiënt hun prestaties blijven leveren. Welke technologie zet Eyesight RVI hierbij in?

Naar een duurzame wereld

“In één generatie van fossiele brandstoffen naar een duurzame en schone energievoorziening” is dé missie van een van de grootste Energiemaatschappijen in Noord Europa. Een uitdagende missie maar wel een missie waar wij als Eyesight RVI ons graag bij aansluiten. Het betekent een transitie van kolen- en gascentrales naar windparken, aardwarmte, zonnepanelen en andere duurzame energie opwekkers.

Deze noodzakelijke energietransitie biedt veel nieuwe kansen. De geïnstalleerde offshore windcapaciteit zal in Europa naar verwachting, binnen 10 jaar, verviervoudigen met vergelijkbare of zelfs ambitieuzere groeitrajecten voor wind en zon op land.

Om de industrie koolstofarm te maken, zullen honderden gigawatts aan boilers moeten worden vervangen wanneer we overstappen op fossielvrije productieprocessen. Maar ook in de gebouwde omgeving zal de vraag naar koolstofarme verwarmingsopties, zoals stadsverwarming of gedecentraliseerde verwarmingsoplossingen, alleen maar toenemen.

Dit zal leiden tot aanzienlijke en groeiende behoeften, binnen de gehele keten, aan duurzame oplossingen en flexibiliteit. Het managen van de complexiteit van de oplossingen creëert kansen. Deze trends zullen de komende tien jaar een nog grotere behoefte aan investeringen tot gevolg hebben.

Visuele inspecties

De huidige energieleveranciers en grote industriëlen exploiteren, beheren en onderhouden een gigantische diversiteit aan fysieke assets die elke dag veilig en efficiënt hun prestaties moeten blijven leveren. Daarom worden er regelmatig (visuele) herbeoordelingsinspecties uitgevoerd. Waarbij zowel camera’s als drones, voor inwendige en uitwendige inspecties, worden ingezet.

Of het nu traditionele kolen- of gasgestookte energiecentrales betreft, STEG-centrales, afvalverbrandingsinstallaties, biomassa gestookte installaties, industriële utiliteitsinstallaties, warmteterugwinning of duurzame energieopwekking en distributie, Eyesight RVI levert met haar onderhoudspartners inzicht in bedrijfskritische assets. We dragen daarmee bij aan de beschikbaarheid en een veilige en efficiënte werking, binnen een sterk veranderend energie landschap.

Business cases

Interesse in andere cases?