TB80 Sprinkler Leiding Inspectie

Beheer & Onderhoud van watervoerende blussystemen

Sinds de introductie van de eerste versie Technisch Bulletin 80 (TB80) in 2017, is visuele inwendige inspectie van watervoerende blussystemen, oftewel Sprinkler Installaties, verplicht.  

Inwendig visueel onderzoek

Het inwendig visueel onderzoek van de blusinstallatie heeft als doel, te signaleren of het correct functioneren van de blusinstallatie, op dit moment of in de nabije toekomst, bedreigd wordt. Middels een indicatief onderzoek, een steekproef, wordt vastgesteld of er sprake kan zijn van een bedreiging. Onder een bedreiging wordt verstaan; een geheel of gedeeltelijke verstopping van het leidingnet, dan wel de kans op een lekkage.

De minimale omvang per sectie, van het inwendig onderzoek omvat een controle van: 

  • De alarmklep en of terugslagklep. 
  • De hoofd-/verdeelleiding, voor een representatief beeld moet
    minimaal 20 mtr. onderzocht worden. 
  • In blusleidingen (strangen) op verschillende hoogteniveaus. Voor een
    representatief beeld moet minimaal 20 mtr. onderzocht worden.
  • Bij het inwendig onderzoek moeten ten minste 5 sprinkler koppen worden uitgenomen en visueel gecontroleerd worden op verontreinigingen en obstructies. 
  • Dead-end leidingen, waar geen doorspoeling is en de kans op aangroei van vervuiling het grootst is, moeten inwendig worden onderzocht.
IMG_2941
IMG_2940
IMG_2417
IMG_2942
IMG_2945
IMG_2944
IMG_2946
IMG_2948
IMG_2947
IMG_2950
IMG_2949
IMG_2951
IMG_2962
IMG_2963
IMG_2961
IMG_2959
IMG_2960
IMG_2957
IMG_2958
IMG_2956
IMG_2954
IMG_2955
IMG_2952
IMG_2951 2
previous arrow
next arrow

Elke diameter de juiste camera

Het gaat om het verkrijgen van een zo representatief mogelijk beeld van de gehele installatie. Met een inwendig visueel onderzoek kunnen we op een eenvoudige wijze vele meters van het leidingwerk onderzoeken en het geeft, op een juiste wijze uitgevoerd, een representatief beeld. Waarbij het van groot belang is dat de camera’s die worden ingezet optimaal zijn afgestemd op de diameter van de te onderzoeken leidingen. Bijvoorbeeld, de 8mm video-endoscopen die EyesightRVI inzet voor de inspectie van oa. DN25 leidingwerk leveren topkwaliteit beeld en zijn uniek in de sector.

Op basis van onze ervaringen de afgelopen jaren, kunnen we vaststellen dat er met name in de droge systemen de meeste afwijkingen worden aangetroffen. Zoals ook te zien is in deze casus. 

Heeft u een Sprinkler Installatie in Beheer & Onderhoud die binnenkort de 15-jarige leeftijd bereikt of heeft u interesse in een voorbeeld rapportage, neem vandaag nog contact met ons op en zie wat EyesightRVI voor u kan betekenen.

Interesse in andere cases?